Google Docs


Google Docs


Google Docs és un processador de textos i un editor de fulls de càlcul en línia que es pot utilitzar des del navegador. Aquestes aplicacions són desenvolupades per Google que al seu temps va comprar diferents empreses i programadors relacionats amb l'ofimàtica en línia. El programa es va llençar el 10 d'octubre de 2006.


Full de càlcul, Presentacions, Documents, Dibuixos, Formularis
A més a més del processador de textos i dels fulls de càlcul, Google DOCS, ens permet crear presentacions, fer dibuixos i definir formularis electrònics.


  • Presentació amb Google DOCS
Aquesta presentació sobre les eines 2.0 s'ha fet amb Google DOCS. Per a veure-la només cal clicar aquest enllaç.


  • Vídeo a Youtube sobre Google DOCS

Aquest vídeo ha estat incrustat en el bloc a partir del codi HTML generat a Youtube